Саспайтын Сәбең

Сәбит Мұқанов бір тойда асаба болып отырып, байқамай сыншы-ғалым Мұхаметжан Қаратаевқа екінші рет сөз беріпті. Мұхаметжан ағамыз: – Сәбе-ау, мен жаңа ғана сөйледім ғой, – де ...