Әуезовтың әзілі

Мұхтар Əуезов абақтыдан шыққанда Қайым Мұхамедхановқа:»Пəлі,сен түрмеде жалғыз жаттың ба? Ал,бізге рахат болды. Бəрімізді бірге отырғызды. Басымыз қосылып,еркін əңгімелесіп,шер тарқаттық»-деп əзілдеген екен.

Санат НҰРБАЙ