Nukte.kz

قوعام

سارى اۋرۋعا كىم جاۋاپتى؟

بىلتىرعى قىركۇيەكتە 2 بالا سارى اۋرۋمەن اۋىرعان. ولار اۋرۋحاناعا جاتىپ كەلگەننەن كەيىن وقشاۋلانباي, ودان 4 بالاعا جۇققان. كەيىن بۇل سان 49-عا جەتكەن. ونىڭ ىشىندە ينديرا جانىبەكوۆانىڭ دا جەلتوقساندا قايتىس بولعان قىزى دا بولعان.

18.01.2018(30) (3)

ارىپتەسىمىز «100 جاڭا ەسىم» قاتارىندا

كوزدەگەنىنە جەتپەي تىنبايتىن انار باتىرعازىقىزىنىڭ كەزەكتى جەڭىسى مەكتەبىمىزدىڭ ابىرويىن تاعى ءبىر مارتە اسقاقتاتا ءتۇستى. الداعى ۋاقىتتا جەڭىستى جولدار جالعاسا بەرسىن دەمەكپىز.

11.01.2018(83) (0)

مەشىتتە ۇرلىق جاساعان ادام ۇستالدى

ۇرى مەشىتكە كەلۋشىلەردىڭ بىرىنە تيەسىلى كۇرتەنى كيىپ, قالتاسىنداعى قۇجاتتار مەن اقشالارىن جىمقىرىپ, وقيعا ورنىنان جاسىرىنعان. ەلوردا پوليتسيياسى جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزۋ بارىسىندا 47 جاستاعى قالا تۇرعىنىن ۇستادى.

08.01.2018(133) (0)

KASE: دوللار باعامى 2,35 تەڭگەگە قۇلدىرادى

بەيسەنبى كۇنگى ساۋدامەن سالىستىرعاندا دوللار باعامى 2,35 تەڭگەگە تومەندەگەن. سەسسييا بارىسىندا ەڭ تومەنگى كۋرس 1 دوللارعا 329,82 تەڭگە, ال ەڭ جوعارىسى  331,3 تەڭگە دەڭگەيىندە بولعان.

05.01.2018(80) (0)

2018 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ زەينەتاقى كوبەيەدى

بيىل زەينەتاقىنىڭ مولشەرى 20% —عا ارتتى. ونىڭ ىشىندە ىنتىماقتى زەينەتاقى ەكى ەسەلەندى. قاڭتار ايىندا 9%, شىلدەدە 11%-عا ءوستى. ەندى كەلەسى زەينەتاقى كولەمى 2018 جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ ۇلعايادى.

28.12.2017(159) (0)

قوناەۆ كۇزەتسىز جۇرەتىن

مينيسترلەر كەڭەسىنىڭ توراعاسى بولعاندا قوناەۆ اكادەميك اتاعى ءۇشىن وزىنە تولەنەتىن 340 سوم شاماسىنداعى اقىدان باس تارتقانىن بىلەمىز. بۇل اقشانى ول بالالار مەن جاس عالىمدارعا كومەكتەسۋ ماقساتىندا جۇمساۋعا بۇيىردى.

22.12.2017(201) (0)