Nukte.kz > قوعام > ماقالا مازمۇنى

اقتوبەدە «تابليعي جاماعات» وكىلدەرى سوتتالدى

25 شىلدە كۇنى اقتوبە قالالىق سوتىنىڭ «تابليعي جاماعات» ۇيىمىنىڭ جەتى مۇشەسىنە قاتىستى ۇكىمى كۇشىنە ەندى. بۇل تۋرالى اقتوبە وبلىستىق سوتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

تەرگەۋ ماتەريالدارىنا قاراعاندا, سوتتالۋشىلار بۇل ءدىني ۇيىمعا 2000 جىلدان باستاپ مۇشە بولعان. «وسى باعىتتا ۋاعىز تىڭداپ, بىلىمدەرىن جەتىلدىرۋ ءۇشىن ءۇندىستان مەن پاكىستانعا بارىپ كەلگەن. سوڭعى كەزدەرى ۋاعىز-ناسيحاتتى وبلىس تۇرعىندارى اراسىندا بەلسەندى تۇردە جۇرگىزە باستاعان. ياعني, ارنايى توپ قۇرىپ, ءۇي ارالاپ, ۋاعىز ايتقان».

«تابليعي جاماعات» حالىقارالىق ۇيىمىن سوت ەكسترەميستىك دەپ تانىعاننان كەيىن ونىڭ قىزمەتىنە ەل اۋماعىندا تىيىم سالىنعان. «سوتتالۋشىلار ول تۋرالى بىلە تۇرا «تابليعي جاماعات» يدەولوگيياسىن تاراتۋمەن اينالىسقان» دەپ حابارلايدى وبلىستىق سوت.

سوتتىڭ مالىمەتىنشە, «تابليعي جاماعات» ۇيىمىنا مۇشە بولعان جەتى اقتوبەلىكتى قر ۇقك وكىلدەرى 2018 جىلعى مامىر ايىندا قاماۋعا العان. ولاردىڭ ۇستىنەن قر قك 405 بابى بويىنشا («ەكسترەميستىك ۇيىمنىڭ ارەكەتىنە قاتىسۋ») ءىس قوزعالعان.

سوتتالۋشىلاردىڭ بەسەۋى اقتوبە قالاسىنىڭ تۇرعىندارى, ەكەۋى حرومتاۋ اۋدانىنان. بارلىعى دا كوپبالالى, ايەلدەرى جۇمىسسىز, وزدەرى بۇرىن-سوڭدى سوتتالماعان. وسىنى جانە ايىپتالۋشىلاردىڭ تەرگەۋگە كومەكتەسكەنىن ەسكەرىپ, سوت ولاردىڭ باس بوستاندىعىن ءبىر-ءۇش جىل ارالىعىندا شەكتەدى.

ءبولىسۋ: 

پىكىر 0

مىندەتتى*