Nukte.kz

گرانتتار

قۇقىقتىق مەملەكەتتى قالىپتاستىرۋعا ۇلەس قوسقان جۋرناليستەر ماراپاتتالدى

بيلىك پەن بۇقارانىڭ اراسىن ينتەرنەت ارقىلى جاقىنداستىرۋدى كوزدەيتىن ۇلتتىق ينتەرنەت اسسوتسياتسيياسى بيىل 21 شىلدەدەن باستاپ «باق قوعامداعى قۇقىق بۇزۋشىلىققا «مۇلدەم توزبەۋشىلىكتى» قالىپتاستىرۋ قۇرالى رەتىندە» اتتى جوبانى جۇزەگە اسىرا باستاعان بولاتىن.

17.11.2017(640) (0)

كونكۋرس جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرى ماراپاتتالادى

ەرتەڭ, 16 قاراشادا, ساعات 15:00-دە استانا قالاسىنداعى قازمەديا ورتالىعىندا «باق قوعامداعى قۇقىق بۇزۋشىلىققا «مۇلدەم توزبەۋشىلىكتى» قالىپتاستىرۋ قۇرالى رەتىندە» اتتى كونكۋرستىڭ قورىتىندىسى شىعارىلىپ, جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەر ماراپاتتالادى.

15.11.2017(1799) (0)

مەملەكەتتىك گرانت بەرۋ ەرەجەسى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءدىن ىستەرى جانە ازاماتتىق قوعام ءمينيسترىنىڭ 2017 جىلعى 18 تامىزداعى № 123 بۇيرىعى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2017 جىلعى 25 تامىزدا № 15563 بولىپ تىركەلدى.

13.11.2017(323) (0)

«ازاماتتىق سەكتور قىزمەتىن جارييالاۋ بويىنشا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن ۇەۇ الەۋەتىن ارتتىرۋ» تاقىرىبىنداعى گرانتتىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنىڭ ارالىق قورىتىندىسى

گرانت باعىتى: ازاماتتار مەن ۇيىمداردىڭ قۇقىقتارىن, زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ. ۇەۇ-نىڭ شەشىم قابىلداۋ جانە ۇەۇ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋ پروتسەسىنە قاتىسۋىن كەڭەيتۋ.

13.10.2017(420) (0)

«حالىقارالىق جانە مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ ەسەبىنەن ۇەۇ جوبالارىنىڭ اسەرىنە مونيتورينگ جانە باعالاۋ جۇرگىزۋ» تاقىرىبىنداعى گرانتتىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنىڭ ارالىق قورىتىندىسى

گرانت باعىتى: ازاماتتار مەن ۇيىمداردىڭ قۇقىقتارىن, زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ. ۇەۇ-نىڭ شەشىم قابىلداۋ جانە ۇەۇ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋ پروتسەسىنە قاتىسۋىن كەڭەيتۋ.

13.10.2017(433) (0)

«باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ورىندارىنان بوساتىلعان جانە پوستپەنيتەنتسارلىق باقىلاۋدا تۋىنداعان كەدەرگىلەردى ەسكەرە وتىرىپ پروباتسييالىق باقىلاۋدا تۇرعان جەكە تۇلعالارعا ءتيىمدى الەۋمەتتەندىرۋ باعدارلاماسىن ازىرلەۋ جانە ەنگىزۋ»

گرانت باعىتى: ازاماتتار مەن ۇيىمداردىڭ قۇقىقتارىن, زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ. ۇەۇ-نىڭ شەشىم قابىلداۋ جانە ۇەۇ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋ پروتسەسىنە قاتىسۋىن كەڭەيتۋ.

13.10.2017(441) (0)

«حالىقتىڭ ۇلتتىق-مادەني بىرلىگىن ساقتاۋداعى زييالىلاردىڭ ءرولى» تاقىرىبىنداعى گرانتتىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنىڭ ارالىق قورىتىندىسى

گرانت باعىتى: ازاماتتار مەن ۇيىمداردىڭ قۇقىقتارىن, زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ. ۇەۇ-نىڭ شەشىم قابىلداۋ جانە ۇەۇ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋ پروتسەسىنە قاتىسۋىن كەڭەيتۋ.

13.10.2017(336) (0)

زاماناۋي قازاقستاندىق قوعامنىڭ قۇندى بەلگىلەرىن تالداۋ: قوعامدىق تانىمدى جاڭارتۋ تۇرعىسىندا» تاقىرىبىنداعى گرانتتىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنىڭ ارالىق قورىتىندىسى

جوبا اتاۋى: زاماناۋي قازاقستاندىق قوعامنىڭ قۇندى بەلگىلەرىن تالداۋ: قوعامدىق تانىمدى جاڭارتۋ تۇرعىسىندا.

13.10.2017(429) (0)

«پاتريوتتىق تاربيە جانە بالالار مەن جاستاردىڭ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ» تاقىرىبىنداعى گرانتتىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنىڭ ارالىق قورىتىندىسى

قازىرگى كەزدە جوبا اياسىندا استاناداعى مەكتەپتەردە جاسوسپىرىمدەر اراسىندا پاتريوتتىق كوڭىل-كۇيدى كوتەرۋ  ماقساتىندا قازاقستاندىق ءارتۇرلى سالالاردا جۇمىس اتقاراتىن تۇلعالارمەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلۋدا, كەزدەسۋلەردىڭ ناتيجەلەرى Youtube ارناسىندا جارييالانادى.

13.10.2017(380) (0)

«ايەلدەرگە جانە قىزدارعا قاتىستى زورلىق-زومبىلىقتىڭ الدىن الۋ بويىنشا قىزمەتتەردى ۇيىمداستىرۋ» تاقىرىبىنداعى گرانتتىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنىڭ ارالىق قورىتىندىسى

گرانت اتاۋى: ايەلدەرگە جانە قىزدارعا قاتىستى زورلىق-زومبىلىقتىڭ الدىن الۋ بويىنشا قىزمەتتەردى ۇيىمداستىرۋ.

13.10.2017(482) (0)