Nukte.kz


قاجىمۇقاندى جەڭگەن قازاق كىم؟

ءابىلدا تاجىباەۆ قاجىمۇقاننان «سىزدەن كۇشى اسقان قازاق بولدى ما؟» دەپ سۇراسا كەرەك. قاجىمۇقاننىڭ جاۋابى: «- بولدى. سەمەيگە كەلگەنىمدە ءبىر بەيتانىس جىگىت كەلىپ «اسسالاۋماعالەيكۇم» دەپ سالەم بەرىپ ۇيگە كىرىپ كەلدى.

29.03.2018(626) (0)

الاشتىڭ اقتاڭگەر ازاماتى

كۇنى كەشە عانا 2006-جىلى ماۋسىم ايىندا اياۋلى انامدى جەر قوينىنا بەرىپ قايعىدان ەندى سەرپىلگەنىمدە تامىز ايىنىڭ اياعىندا عاباڭ كەنەتتەن دۇنيەدەن ءوتتى دەگەن قارالى سۋىق حابار جەتتى سۋماڭداپ.

25.03.2018(416) (0)

سارى اۋرۋعا كىم جاۋاپتى؟

بىلتىرعى قىركۇيەكتە 2 بالا سارى اۋرۋمەن اۋىرعان. ولار اۋرۋحاناعا جاتىپ كەلگەننەن كەيىن وقشاۋلانباي, ودان 4 بالاعا جۇققان. كەيىن بۇل سان 49-عا جەتكەن. ونىڭ ىشىندە ينديرا جانىبەكوۆانىڭ دا جەلتوقساندا قايتىس بولعان قىزى دا بولعان.

18.01.2018(1157) (3)

قوناەۆ قانداي تۇلعا؟

بۇگiن – حالقىمىزدىڭ ۇلى پەرزەنتتەرiنiڭ بiرi دiنمۇحامەد احمەتۇلى قوناەۆتىڭ تۋعان كۇنi. اتاۋلى كۇنگە وراي قوناەۆ تۋرالى ايتىلعان وي-پىكىرلەر توپتاماسىن وقىرمان نازارىنا ۇسىنامىز.

12.01.2018(1394) (1)

ارىپتەسىمىز «100 جاڭا ەسىم» قاتارىندا

كوزدەگەنىنە جەتپەي تىنبايتىن انار باتىرعازىقىزىنىڭ كەزەكتى جەڭىسى مەكتەبىمىزدىڭ ابىرويىن تاعى ءبىر مارتە اسقاقتاتا ءتۇستى. الداعى ۋاقىتتا جەڭىستى جولدار جالعاسا بەرسىن دەمەكپىز.

11.01.2018(1255) (0)

مەشىتتە ۇرلىق جاساعان ادام ۇستالدى

ۇرى مەشىتكە كەلۋشىلەردىڭ بىرىنە تيەسىلى كۇرتەنى كيىپ, قالتاسىنداعى قۇجاتتار مەن اقشالارىن جىمقىرىپ, وقيعا ورنىنان جاسىرىنعان. ەلوردا پوليتسيياسى جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزۋ بارىسىندا 47 جاستاعى قالا تۇرعىنىن ۇستادى.

08.01.2018(1321) (0)

KASE: دوللار باعامى 2,35 تەڭگەگە قۇلدىرادى

بەيسەنبى كۇنگى ساۋدامەن سالىستىرعاندا دوللار باعامى 2,35 تەڭگەگە تومەندەگەن. سەسسييا بارىسىندا ەڭ تومەنگى كۋرس 1 دوللارعا 329,82 تەڭگە, ال ەڭ جوعارىسى  331,3 تەڭگە دەڭگەيىندە بولعان.

05.01.2018(1064) (0)